top of page
DJI_0299.DNG

Y SEFYDLWYR

Dewch i gwrdd â'r sylfaenwyr sydd wrth galon Get Out a Kayak Malta.

Daniela (Lella) Bonavia smiling, leaving a cave of Kemmuna on her Wavesport kayak and Werner Paddle.

DANIELA "LELLA"  

Mae Lella paddles 4.3 metr gwyrdd, Caiac Eistedd Mewn Môr Oasis Enfys gyda phadiau llyw a glun, a enwir yn briodol, "Kermit."

Mae ei padl yn TNP Wolferine Carbon .

Un o'i hoff lefydd i rannu ag eraill yw gan Ghar Lapsi! Defnyddiwyd Fifla, is-ynys fechan, nad oedd neb yn byw ynddi, yn ystod y rhyfel ar gyfer ymarfer bomio ac mae bellach yn noddfa adar. 

Hi sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o'n syfrdanolYouTubecynnwys. Pan nad yw hi'n recordio rhywbeth, mae hi fel arfer i'w chael yng nghefn y pecyn, gan wneud yn siŵr bod pawb yn ddiogel ac yn gwenu. 

Pan ddywedwn, "Nid oes neb yn cael ei adael ar ôl," rydym yn ei olygu, a bydd hi'n gwneud yn siŵr ohono. 

TURU

Arthur yw hanner arall Tîm Get Out a Kayak Malta. Mae hefyd yn padlo mewn Eisteddiad Enfys Oasis 4.3M, sy'n cael ei lysenw "Il-Banana Ta' Turu" ac wrth ei fodd yn hedfan y drôn cymaint ag y gall pan nad oes ganddo badl yn ei ddwylo.

Pan nad yw'n caiacio, mae'n tynnu lluniau, neu'n gwneud dyluniadau newydd ar gyfer ein siop swigod coch (cliciwch yma i ymweld â'n siop!)


Ei hoff le i ddangos i eraill yw Popeye Village yn gadael o Fae Gnejna. 

Turu throwing peace signs while kayaking in the Gumotex Swing 2 with a sunflower popping from his head.

Rhowch wybod i ni os hoffech siarad ag aelod o'n tîm.

bottom of page