top of page

PRIVACYBELEID

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Privacybeleid

​We doen er alles aan om de privacy van onze bezoekers en/of gebruikers te beschermen en we zullen geen persoonlijke informatie over u als bezoeker verzamelen, tenzij u deze vrijwillig verstrekt.


Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Cap 586) hebben we een wettelijke plicht om alle persoonlijke informatie die we van u verzamelen te respecteren en te beschermen en we zullen ons aan deze plicht houden.


We nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen en we geven uw gegevens die van u als bezoeker en/of gebruiker zijn verzameld niet door aan derden, tenzij u ons uw toestemming geeft om dit te doen of zoals toegestaan door de wet.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-bad5cfde-136 3194-bb3b-136bad5cf58d_ De enige gegevens die we hebben, zijn vrijwillig de gegevens die u ons geeft, en we danken u voor uw vertrouwen. 

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05_bad5cfde-136 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Neem contact met ons op/Feedback

Bij het gebruik van de online faciliteiten van deze website kan van betrokkenen worden verlangd dat ze hun contactgegevens verstrekken voor contactdoeleinden.  Alle informatie en alle persoonlijke gegevens die u ons zou verstrekken in het formulier Contact/Feedback worden alleen verwerkt met het strikte doel om op uw vraag te reageren. ​

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die de site overbrengt naar de harde schijf van de computer van de gebruiker wanneer de gebruiker de website bezoekt. 

Jou rechten

Als individu kunt u uw recht uitoefenen om toegang te krijgen tot de gegevens die over u worden bewaard, dus als u vragen heeft met betrekking tot deze gegevens, indien van toepassing, die door ons worden bewaard, neem dan contact met ons op door uw verzoek in te dienen bij de juiste gegevensbeheerder via de Contact Us pagina binnen de website.

Hoewel alle redelijke inspanningen zullen worden geleverd om uw informatie up-to-date te houden, wordt u vriendelijk verzocht om ons op de hoogte te stellen van elke wijziging met betrekking tot de persoonlijke gegevens die door dit kantoor worden bewaard. Als u van mening bent dat bepaalde informatie over u onjuist is, kunt u in ieder geval verzoeken om rectificatie van dergelijke gegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken om blokkering of verwijdering van gegevens. Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw toegangsverzoek, kunt u een klacht indienen bij de Information and Data Protection Commissioner. Bezoek www.idpc.gov.mt voor contactgegevens.

Deze site maakt gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) om een veilige overdracht van uw persoonlijke gegevens te garanderen.  U zou het hangslotsymbool moeten kunnen zien in de statusbalk van  browser's adresveld.  Het url-adres begint ook met https:// die een beveiligde webpagina weergeeft.  SSL past codering toe tussen twee punten, zoals uw pc en de verbinding server.  Alle gegevens die tijdens de sessie worden verzonden, worden gecodeerd of gecodeerd en vervolgens gedecodeerd of gedecodeerd aan de ontvangende kant.  Dit zorgt ervoor dat gegevens niet kunnen worden gelezen tijdens overdragen.

Als er wijzigingen zijn in dit privacybeleid, zullen we deze pagina vervangen door een bijgewerkte versie. Het is daarom in uw eigen belang om de pagina "Privacybeleid" elke keer dat u onze website bezoekt te controleren, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die zich van tijd tot tijd kunnen voordoen.

Alle opmerkingen of suggesties die u heeft en die kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van de dienstverlening zijn welkom en worden zeer op prijs gesteld. 

De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op:

info@getoutandkayakmalta.com 

bottom of page