top of page

REGOLI TAL-PRIVATEZZA

Kif nittrattaw id-dejta tiegħek?

Regoli tal-privatezza

​Aħna impenjati li nipproteġu l-privatezza tal-viżitaturi tagħna u/jew tal-utent u aħna mhux se niġbru xi informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tipprovdihiex volontarjament.


Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap 586), għandna dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħandek u aħna se nirrispettaw dan id-dmir.


Nieħdu s-salvagwardji kollha meħtieġa biex nipprevjenu aċċess mhux awtorizzat u ma ngħaddux id-dettalji tiegħek miġbura mingħandek bħala viżitatur u/jew utent, lil kwalunkwe parti terza sakemm ma tagħtinax il-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat mil-liġi.

Kif nipproċessaw id-dejta personali?

       1)  _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Volontarjament, l-unika data li ghandna, hija d-data li taghtina, u nirringrazzjawkom talli tafdawna biha. 

       2)  _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ikkuntattjana/Feedback

Meta tuża l-faċilitajiet online ta’ din il-websajt, is-suġġetti tad-dejta jistgħu jkunu meħtieġa jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom għal skopijiet ta’ kuntatt.  L-informazzjoni kollha u kwalunkwe data personali li tista’ tiddeċiedi li tagħtina fil-formola Ikkuntattjana/Feedback għandhom jiġu pproċessati biss għall-iskop strett li tirrispondi għall-mistoqsija tiegħek. ​

Il-cookies huma biċċiet żgħar ta’ dejta li s-sit jittrasferixxi lill-hard drive tal-kompjuter tal-utent meta l-utent iżur il-websajt. 

Drittijiet Tiegħek

Bħala individwu tista' teżerċita d-dritt tiegħek li taċċessa d-dejta miżmuma dwarek, għalhekk jekk għandek xi mistoqsijiet b'rabta ma' din id-dejta, jekk hemm, miżmuma minna jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tibgħat it-talba tiegħek lill-kontrollur tad-dejta xieraq permezz tal-Ikkuntattjana paġna fil-websajt.

Għalkemm se jsiru l-isforzi kollha raġonevoli biex l-informazzjoni tiegħek tinżamm aġġornata, inti ġentilment mitlub tinfurmana bi kwalunkwe bidla li tirreferi għad-dejta personali miżmuma minn dan l-Uffiċċju. Fi kwalunkwe każ jekk tqis li ċerta informazzjoni dwarek mhix preċiża, tista' titlob rettifika ta' tali data. Għandek ukoll id-dritt li titlob l-imblukkar jew it-tħassir tad-data. F'każ li ma tkunx sodisfatt bir-riżultat tat-talba għall-aċċess tiegħek, tista' tirreferi lment lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data. Żur www.idpc.gov.mt għad-dettalji ta' kuntatt.

Dan is-sit juża Secure Sockets Layer (SSL) biex jiżgura trażmissjoni sigura tad-dejta personali tiegħek.  Għandek tkun tista' tara s-simbolu tal-katnazz fil-bar tal-istatus ta'_cc781905-5cde-3194-bb3b5-13d6bad5cf58d6 qasam tal-indirizz.  L-indirizz url se jibda wkoll b'https:// li juri paġna web sigura.  SSL japplika l-encryption bejn il-PC tiegħek u ż-żewġ punti tal-konnessjoni. server.  Kwalunkwe data trażmessa matul is-sessjoni se tkun encrypted jew scrambled u mbagħad decrypted jew unscrambled fit-tarf riċevitur._cc781905-5cde-3194-bb3b-136 trasmissjoni.

Jekk ikun hemm xi tibdil f'din il-politika ta' privatezza, aħna nissostitwixxu din il-paġna b'verżjoni aġġornata. Huwa għalhekk fl-interess tiegħek li tiċċekkja l-paġna "Politika ta' Privatezza" kull darba li taċċessa s-sit web tagħna sabiex tkun konxju ta' kwalunkwe tibdil li jista' jseħħ minn żmien għal żmien.

Kwalunkwe kumment jew suġġeriment li jista' jkollok u li jista' jikkontribwixxi għal kwalità aħjar ta' servizz ikun milqugħ u apprezzat ħafna. 

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jista' jiġi kkuntattjat fuq:

info@getoutandkayakmalta.com 

bottom of page